Verifiera momsregistreringsnummer

Vill du kontrollera om en ny kund eller leverantör är giltig eller momsregistrerad? 
Vill du undvika att fastna i en kedja av transaktioner kopplade till bedrägeri? 
Vill du bekämpa det växande bedrägerihotet?

VAT Information Exchange System (VIES) använder realtidsdata från enskilda medlemsstaters momssystem, så informationen ska alltid vara uppdaterad.

Verifiera momsregistreringsnummer i EU

Du kan få följande svar på verifiering

  • Ja, giltigt momsregistreringsnummer
  • Nej, ogiltigt momsregistreringsnummer
  • Ja, momsregistreringsnumret är kopplat till ett visst namn eller en viss adress
  • Nej, momsregistreringsnumret är inte kopplat till ett visst namn eller en viss adress

 

Kom ihåg att du bara kan återkräva momsen om du har giltiga fakturor med momsregistreringsnummer från dina leverantörer. De uppgifter som måste finnas på en giltig faktura med momsregistreringsnummer är bland annat: företagets namn och adress, ett unikt fakturanummer, företagets momsregistreringsnummer, en beskrivning av varorna eller tjänsterna som levererats och datumet.

 

Innan du ansöker om att återkräva momsen bör du först se till att alla dessa uppgifter finns på fakturan och är korrekta. Det är också god praxis att kontrollera att leverantörens momsregistreringsnummer är giltigt, särskilt när du återkräver en stor momssumma. Om reglerna inte följs kan lokala skattemyndigheter avvisa din begäran om återbetalning av momsen.

Select country and VAT Number