Momsregistrering på ett enkelt sätt

På Vathub får du en representant som kan sköta alla dina registreringar oavsett land.

Momsregistrering - inom och utanför EU

Idag har många företag hela världen som hemmamarknad. Ett ökat antal företag bedriver verksamhet som är beskattningsbar i ett annat land, både inom och utanför EU. I sådana fall krävs momsregistrering enligt lag. Vi kan hjälpa dig med allt från frågor om kraven för momsregistrering, till själva momsregistreringen och efterföljande redovisningsarbete.

Med löpande redovisningsarbete avses skattedeklarationer, periodiska sammanställningar och Intrastatrapporter. Korrekt momsregistrering sparar resurser, tid och pengar. Det garanterar att inga ekonomiska risker eller oförutsedda skulder uppstår som behöver betalas senare. Internetförsäljning som riktar sig till privatpersoner i flera olika länder är ett exempel på en situation där det krävs momsregistrering. I vissa fall är det också möjligt att registrera företaget för moms retroaktivt.

Såhär arbetar vi:

1 VAT Registration process

Vi ber dig om all nödvändig information som skattemyndigheterna i fråga kommer att be om.

2

Vi fyller i blanketterna som skickas till skattemyndigheterna, tillsammans med allt annat pappersarbete som krävs.

3

Vi sköter all korrespondens med myndigheterna i fråga tills du har fått ditt momsregistreringsnummer.

Fråga oss vadsomhelst om momsregistrering.

Kontakta oss nu

Mer om momsregistrering

Momsfrågor

Måste du registrera dig för moms utomlands? Låt Vathub sköta frågorna åt dig.

Här är ett exempel på när momsregistrering kan krävas:

  • Långsiktiga projekt i andra länder – om ett utländskt företag bedriver ett långsiktigt projekt i ett annat land kan det utländska företaget anses ha etablerat sig där permanent och kan därför behöva momsregistrera sig i landet i fråga
  • Lokal omsättning – att köpa produkter i ett annat land i syfte att sälja vidare och leverera inom det landet kräver i princip momsregistrering
  • Eget lager – att leverera produkter till klientens eget lager eller till en kunds lager kan kräva momsregistrering
  • Försäljning till privatpersoner – momsregistrering krävs om företaget säljer till privatpersoner i ett annat EU-land, under förutsättning att omsättningen överstiger landets tröskelvärde
  • E-handel – momsregistrering krävs även om produkter säljs till privatpersoner på Internet
  • Montering/installation – vid försäljning av maskiner och strukturer som installeras på plats kan det krävas momsregistrering
  • Fastighetstjänster – arbete på och tjänster vid en utländsk fastighet kan kräva momsregistrering i det land där fastigheten finns

Momsrevision

Vill du undvika stressen och oron med momsrevisionen? Vill du vara helt säker att din momsredovisning är korrekt och uppdaterad? Låt Vathub sköta din momsredovisning och tillhörande löpande bokföring. Våra anställda har omfattande erfarenhet av att hantera moms för alla typer av företag i en stor mängd länder. Vi ser till att din momsredovisning är rätt, oavsett om ditt företag är litet, stort, nationellt eller internationellt. Om du låter Vathub sköta din moms kan du vara säker på att det inte blir problem vid momsrevisionen. Det blir dessutom möjligt för din Vathub-konsult att närvara vid momsrevisionen om tjänstemannen har frågor om din momsredovisning.

En av de främsta aspekterna av att ha korrekt momsredovisning är att hålla ordning på ingående moms som du kan begära från länder där du bedriver din verksamhet. Som ett internationellt företag med en växande global marknad kan det vara utmanande att hålla koll på utländsk momslagstiftning och momsavgifter, för att inte nämna att förstå utländska fakturor och hantera korrespondens med utländska myndigheter. Om allt detta sköts korrekt kan du spara pengar, tid och resurser. Om du är osäker på om din momsredovisning är helt korrekt och har fått meddelande om en kommande momsrevision, kontrollerar vi gärna din redovisning innan granskningen.

Vi erbjuder en mycket fördelaktig prislösning och kan hantera momsåterbäring för alla länder. Låt oss se till att din momsredovisning är uppdaterad, så behöver du aldrig mer vara rädd för en momsrevision.

Förfarandet vid en momsrevision

Vid en momsrevision kommer en tjänsteman till din arbetsplats för att gå igenom din momsredovisning och kontrollerar, vid behov, dina varor och material. Momsrevisioner bör inte vara skäl till stress eller oro – tjänstemannen är bara där för att kontrollera att du följer reglerna, inte för att ge dig onödiga böter eller kritisera ditt företag. När momsrevisionen är klar får du en sammanfattning av resultaten, som kan innehålla förslag till förbättringar eller förändringar av din momsredovisning. En momsrevision bör ses som en chans att få gratis råd och feedback på din momsredovisning, men om du har felaktig redovisning eller om du inte kan svara på tjänstemannens frågor på ett tillfredsställande sätt, riskerar du böter eller återbetalningar. Om det finns vissa frågor kring din momsredovisning som du är osäker på bör du informera tjänstemannen om dem i förväg, för att ge honom eller henne en chans att läsa på i ärendet. Om din moms hanteras av din redovisningsekonom eller läggs ut på en extern konsult, bör du be denna person att närvara under momsrevisionen, om du inte är säker på att du själv kan svara på frågorna på ett tillfredsställande sätt. Självklart är Vathubs momskonsulter gärna med vid momsrevisionen, och vi hjälper dig att genomföra eventuella förändringar som krävs efter besöket.

Rapporteringstjänster

När momsregistreringen är färdig måste du skicka in momsdeklarationer och du kan ibland behöva lämna in periodiska sammanställningar och/eller Intrastatrapporter. Du kan lämna det löpande rapporteringsarbetet till Vathub.

Momsdeklaration

Momsdeklarationer ska regelbundet skickas in i registreringslandet, precis som i ditt hemland. Vi sköter all kommunikation med värdlandets skattemyndigheter och samarbetar nära med din ekonomiavdelning för att garantera att dina konto är korrekta.

Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning är en rapport över momsfri försäljning av produkter och tjänster inom EU. Detta gäller även när produkter har transporterats till ditt eget företag inom EU. Enligt huvudregeln måste detta lämnas in varje månad för produkter, och varje kvartal för tjänster. Om man säljer både produkter och tjänster måste en periodisk sammanställning skickas in varje kalendermånad.

Intrastat

EU har tagit fram ett statistiksystem som heter Intrastat, där information samlas om all import och export av produkter mellan medlemsstater. Intrastats rapporter kan vara tidsödande. Lämna dem till oss, så har du tid att fokusera på de viktigare delarna av ditt företag.

Momslagstiftning – europeisk moms

Alla företag som tillhandahåller varor eller tjänster som klassificeras som beskattningsbara leveranser måste momsregistreras, under förutsättning att deras omsättning når momsgränsen (81 000 pund i Storbritannien). Ett företag måste betala moms i det EU-medlemsland där företaget är baserat, men ett internationellt företag kan ha svårt att veta vilken momslagstiftning som ska följas, eftersom varje medlemsstat har sina egna momslagar, skattesatser och blanketter. Vanligen är momsen i varje medlemsstat 15–25 procent, med reducerad moms på omkring 5–15 procent, men momslagstiftningen i olika medlemsstater skiljer sig även åt vad gäller vilka varor och tjänster som beläggs med de olika momsskattesatserna, och vilka varor och tjänster som är momsbefriade. Enligt EU:s momslagstiftning måste standardmomsen och den reducerade momsen vara minst 15 respektive 5 procent. Medlemsstater kan ha antingen en eller två reducerade momsskattesatser, och alla varor eller tjänster med nollmoms måste godkännas av EU.
Vanligen är sådant som livsmedel, barnkläder och kollektivtrafik momsbefriat i Storbritannien, medan livsmedel och kollektivtrafik beskattas med en lägre momssatts i andra länder, t.ex. i Tjeckien. På grund av dessa skillnader är det viktigt att ditt företag är medvetet om momslagstiftningen i de olika länderna där du tillhandahåller eller köper varor och tjänster.

Hantering av din moms

I USA tar man ut omsättningsskatt på varor och tjänster istället för moms. Skattesatsen i USA skiljer sig mellan olika jurisdiktioner, men är vanligen omkring 7 procent. Den främsta skillnaden mellan omsättningsskatt och moms är att bara slutkunden betalar omsättningsskatt, medan moms betalas på produkten varje gång den köps av ett företag i leveranskedjan. På samma sätt som med EU:s momslagstiftning skiljer sig lagstiftningen för omsättningsskatt mellan medlemsstaterna, som har olika skattesatser och kategorier för varor och tjänster. Vanligen är varor och tjänster som köps för att säljas vidare undantagna från omsättningsskatt. Därför är det möjligt att undkomma omsättningsskatt genom att övertyga säljaren om att produkten köpts in för att säljas vidare – en taktik som inte kan användas för att undkomma moms. Ur skattemyndighetens perspektiv är moms därför en mycket säkrare och mer tillförlitlig metod för skatteindrivning, och står för stora procentandelar av statsintäkterna i många EU-medlemsstater.

Återkrävning av moms

Alla företag som tillhandahåller momsbelagda varor och tjänster måste vara momsregistrerade. Momsen som läggs på hela köpesumman för varorna eller tjänsterna som du tillhandahåller dina kunder som kallas utgående moms. När du köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dessa inköp. Detta kallas ingående moms och kan återkrävas. När du lämnar in din momsdeklaration måste du uppge skillnaden mellan ingående och utgående moms, och om summan för ingående moms är högre än den utgående momsen kan du återkräva skillnaden. När du beräknar din potentiella momsåterbäring kan du använda flera olika blanketter och riktlinjer till hjälp, men olika länder kan ha olika regler. Om det du köper in är relaterat till några varor eller tjänster du säljer som är momsbefriade kan du inte återkräva någon moms. Om ditt företag tillhandahåller varor eller tjänster som är momsbelagda, oavsett om det är standardmoms, reducerad moms eller nollmoms, bör det vara möjligt för dig att återkräva din ingående moms. Om du känner dig tveksam kring vilka kostnader som är återkrävningsbara vad gäller momsen bör aktuell momslagstiftning finnas tillgänglig att läsa online, men det lättaste alternativet kan vara att kontakta en momsexpert.

När kan du återkräva momsen?

Även om det kan låta ganska enkelt är återkrävning av moms inte alltid okomplicerat. Man måste följa många detaljerade regler när man återkräver moms och ett antal omständigheter måste uppfyllas. Till exempel omfattas inte alltid affärskostnader av återkrävning av moms, trots att de kan tillåtas för inkomst- och företagsskattesyften, och moms på affärsrelaterade underhållningskostnader kan vanligen inte återkrävas.
När du återkräver moms måste de varor och tjänster som inhandlats användas för företagssyften. Ingående moms som betalats på varor och tjänster som köpts för personligt bruk kan inte återkrävas. Moms som betalats på bilar som inte enbart används inom företaget kan inte heller återkrävas.
Om ditt företag betalar för att varor och tjänster ska levereras direkt till kunder kan dessa momskostnader inte återkrävas, och moms kan inte heller återkrävas för konst, antikviteter eller andrahandsvaror som ditt företag köper.
Om ditt företag köper varor och tjänster från andra EU-medlemsstater kan du inte återkräva denna moms i Storbritannien. Istället måste du rikta dina momsanspråk till momsmyndigheterna i utlandet. Om ditt företag nyligen har momsregistrerats kan det vara möjligt för dig att återkräva moms på varor och tjänster som köpts innan din momsregistrering.
Vanligen betalas din återkrävda moms direkt till ditt bankkonto, efter kontroll av relevant momsmyndighet. I Storbritannien tar återbetalning vanligen mindre än 10 arbetsdagar. Men om din momsdeklaration inte klarar den första kontrollen och omfattas av manuell granskning kan denna tid bli längre. Om du inte har fått din återbetalning inom 30 kalenderdagar har du rätt till ersättning i form av ett återbetalningstillägg.

Moms på e-handel

Shopping på Internet har blivit allt vanligare för många konsumenter. För att möta detta krav erbjuder allt fler företag nu onlinebutiker för sina kunder. Observera att du kan behöva betala moms om du säljer produkter och tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Detta sker när företaget har överskridit omsättningsgränsen för det EU-land där handeln skedde.

Vathub hjälper dig att ta reda på om företaget är momsregistrerat eller behöver momsregistrera sig, och hjälper dig att hantera detta.

Ta kontroll över din moms

Om man har ett nystartat företag finns det mycket att hålla ordning på vad gäller momsen. Moms betalas av alla företag som tillhandahåller momsbelagda varor och tjänster i EU-medlemsstater. Momsreglerna och lagstiftningen kan vara svåra att förstå, och det är mycket viktigt att du får allting gjort på rätt sätt redan från början. Vathub kan hjälpa dig med alla aspekter av din momshantering, oavsett om det är momsregistrering, återkrävning av moms eller momskonsultation.
Det är mycket viktigt att du får din momsregistrering rätt från början, eftersom det kan spara dig tid, pengar och resurser. Först måste du ta reda på om ditt företag ens behöver vara momsregistrerat. Moms läggs på de flesta varor och tjänster, men vissa saker är momsbefriade. Även om varorna och tjänsterna som du säljer har nollmoms, såsom livsmedel och barnkläder, behöver ditt företag ändå vara momsregistrerat. Processen för momsregistrering kan kompliceras ytterligare om ditt företag bedriver verksamhet som är beskattningsbar i andra länder, eftersom de kan ha andra regler och momssatser för olika varor. Vi på Vathub är experter på att hantera momsregistreringar, och vi har många års erfarenhet – vi ser till att du inte drabbas av några oförutsedda skulder eller ekonomiska risker.

Återbäring av moms

Som ett resultat av en växande global marknad står många internationella företag inför utmaningen med flera utländska momsfakturor och behovet av att återkräva moms från länder med annan momslagstiftning än deras egen. Trots att utländsk moms hanteras elektroniskt inom EU kan processen för momsåterbäring fortfarande kompliceras av sådant som språkliga missförstånd, lokala regler, andra ansökningsperioder och skilda momskoder. Därför kan momshantering verka förvirrande även för den mest kompetenta ekonomiavdelningen. Konsulterna på Vathub har omfattande erfarenhet av momslagstiftning i över 30 länder, både inom och utanför EU, och kan utnyttja ett omfattande nätverk av momsexperter både lokalt och globalt. Därför behöver du bara en Vathub-kontakt för alla länder.

Om du anlitar Vathub för att sköta din momsåterbäring kontrollerar vi först de uppgifter som ska behandlas och bearbetar dessa, därefter kontaktar vi de leverantörer som skickat fakturan. Vi sköter all korrespondens med leverantörer och myndigheter, och om någon överklagar eller om det sker granskningar, tar vi fullständigt ansvar. Efter att momsåterbäringen är färdig utfärdar Vathub en finansiell rapport till dig.

Vi förstår att det kräver stor tillit för att låta någon få så här stor inblick i frågor som är privata för ditt företag, och därför finner du bara de mest erfarna och respekterade konsulterna inom Vathub.

Förberedelse för momsrevision

Momshanteringen omfattar mer än bara momsregistrering och momsåterbäring. En av de viktigaste uppgifterna för dig som företag är att ha korrekt och uppdaterad dokumentation av all ingående och utgående moms. En del av din ingående moms kan behöva återkrävas i andra länder till andra skattesatser, och det är därför viktigt att du har en översikt över olika regler för moms. Om din momsredovisning är felaktig riskerar du inte bara att förlora pengar, utan skattemyndigheterna kan se det som försök till skattefusk. Om du har felaktig eller otillräcklig momsredovisning blir en momsrevision en stressig och obehaglig upplevelse. Vathub kan hantera din löpande momsredovisning åt dig, och om du så önskar kan du låta din momskonsult närvara vid momsrevisionen för att på bästa sätt svara på de frågor om din momsredovisning som tjänstemannen kan komma att ställa. Om tjänstemannen har någon feedback eller förslag till förbättring av din momsredovisning kan Vathub hjälpa dig att genomföra dessa förändringar på ett effektivt sätt.

Varför inte låta Vathub hjälpa dig att själv bli momsexpert?

Du kanske vill bli oberoende av externa momskonsulter och sköta din moms utan hjälp från utomstående. Vi på Vathub tror att alla kan bli momsexperter, och vi älskar att dela med oss av vår expertis och erfarenhet. Därför erbjuder Vathub omfattande utbildning i momsfrågor där du lär dig allt du behöver veta för att känna dig bekväm med att sköta momsen själv.